Lokaldysten

Lokaldysten

Som optakt til Viborg Snapsting holdes i forsommeren en række lokale arrangementer, hvor motion, samvær og fællesskab er i højsædet. Lokaldysten afvikles i samarbejde mellem lokale foreninger og Kultur & Udvikling

Lokaldysten 2019

Så slår vi igen rekord! Hele 16 deltagere i Lokaldysten 2019. Sparkær og Låstrup/Nr.Rind er i år med for første gang, mens alle øvrige er rutinerede deltagere, i større eller mindre grad. Vi glæder os til at se en masse mennesker til motion, fællesskab og hygge.

3. maj - Vejrumbro
16. maj - Ravnstrup
22. maj - Karup
23. maj - Hvam
24. maj - Knudby
27. maj - Vammen
31. maj - Rødkærsbro
4. juni - Rødding
5. juni - Løvel
6. juni - Låstrup/Nr. Rind
11. juni - Sparkær
12. juni - Ulbjerg
13. juni - Løgstrup
14. juni - Mammen
20. juni - Ørum
21. juni - Kjeldbjerg

 

Sammen med vores lokale samarbejdspartnere fra byerne, har vi i år besluttet at præmierne fordeles lidt anderledes, sådan at byens placering afspejles i præmiestørrelsen. Vi har også tilføjet en "ærespræmie" til den by, som har den største procentvise øgning i distance ift. sidste års resultat for byen. Ærespræmien er stadig en overraskelse.


Præmier i 2019 

1

7000

2

5000

3

3000

4

2500

5

2300

6

2100

7

1900

8

       1800

9

       1700

10

       1600

11

       1500

12

       1400

13

       1300

14

       1200

15

       1100

16

1000

 

Beregning af resultat
Alle tilbagelagte km lægges sammen og sættes ift. indbyggertal. På den årlige evaluering sammen med de lokale samarbejdspartnere  fra deltagerbyerne besluttede vi fortsat at halvere antal cyklede kilometer i beregningen. Dette gør vi fordi at når du cykler, så bevæger du dig hurtigere, end når du går/løber. Der skal med andre ord ikke være en fordel i at cykle, frem for at gå/løbe. Ruterne har forskellig længde, så det tager ca. lige lang tid at gennemføre en runde uanset, hvilken disciplin/rute man vælger. På den måde, kan alle deltagere også forventes i mål omkring kl. 19.30, hvor løbet slutter og alle elastikker skal afleveres. Sidste runde skal påbegyndes senest kl. 19.15 fra start/mål-området. 

 

Fakta om Lokaldysten
I foråret 2013 udviklede Kultur, Service & Events og foreninger i de to landsbyer Rødding og Ulbjerg et koncept for en lokal motionskonkurrence i forbindelse med Hærvejsløbet. Det blev en stor succes med deltagelse af halvdelen af borgerne i de to byer. I 2014 og 2015 blev konkurrencen igen afviklet, begge gange med deltagelse af 8 byer. I 2016 og 2017 har hhv. 12 og 11 byer deltaget. Hele 15 byer deltog i 2018. Deltagerbyerne fremhæver som et positivt element, at alle borgere, uanset alder og fysisk niveau, kan deltage i konkurrencen og det sociale fællesskab.

Hver deltager samler km ved at bevæge sig flest mulige omgange på ruterne i de 2 timer arrangementet varer. Derfor handler arrangementet om at få flest mulige borgere til at deltage, så der samlet kan tilbagelægges de længste distancer på ruterne. Byernes samlede antal tilbagelagte kilometer sættes i forhold til antal indbyggere i byen. Antal cyklede kilometer halveres i optællingen for at undgå, at der kan være en fordel i at cykle.

Alle borgere kan deltage uanset alder og fysisk niveau. Alle landsbyer med over 200 indbyggere og under 3000 indbyggere kan deltage i konkurrencen.

Se mere på Lokaldystens Facebookside: facebook.com/lokaldysten 

Historik - vinderne af Lokaldysten:

2018: Knudby
2017: Vammen
2016: Kjeldbjerg
2015: Mammen
2014: Mammen
2013: Rødding

Vil du gerne vide mere om Lokaldysten så kontakt projektleder Susanne Bendtsen, sb9@viborg.dk. Du er også velkommen til at kontakte en repræsentant fra en af vores deltagerbyer

 

 

 

Sidst opdateret: 03.04.2019