Mindelunden i Løvel

Mindelunden i Løvel

Mindre anlæg/temapark for kredsens folketingsmænd

Mindelunden i Løvel er et mindre anlæg/temapark på ca. 650 m2 med mindesten og springvand.

Mindelunden er anlagt på hjørnet af Gl. Aalborgvej og Tinggade, hvor der tidligere lå en gammel skole. Mindelunden blev indviet den 30. september 1969.

Mindelunden er anlagt til minde om Løvelkredsen (Viborgs 5. valgkreds), som bestod fra 1849 til amts- og kommunesammenlægningen i 1970.

Mindelunden repræsenterer nogle af de mænd, der blev valgt ved kredsens afstemninger til at varetage kredsens interesser på tinge. Først og fremmest Anders Nielsen, som også blev landbrugsminister. Desuden Laust Nørskov fra Bjerregrav, som også blev kendt for sit store arbejde for hedeopdyrkningssagen. I 2001 blev Mindelunden suppleret med en større sten for kredsens sidste folketingsmand Gustav Holmberg, som var medlem af  Folketinget i perioden 1947-1979.

Rundt i anlægget er der opstillet 18 kampesten - en for hver af de 18 tidligere sognekommuner, der udgjorde valgkredsen. Desuden en større sten, der bærer navnene på alle de 9 mænd, der blev valgt i kredsen siden kredsens første folketingsmand i 1849 overretsassessor W.J. A. Ussing.

Springvandet i Mindelunden blev - på foranledning af kommunal- og amtsrådspolitiker Arne Dalsgaard - etableret i 1993 som en forskønnelse af byen.

Læs mere på https://tjelearkivet.dk/wp-content/uploads/Mindelunden-i-Loevel1.pdf.

Adresse: Tinggade 1 F, Løvel, 8830 Tjele - kort

Sidst opdateret: 02.06.2017