Borgvold

Vandpigen

Kommunens smukkeste og mest historiske parkanlæg ved dæmningen mellem Viborg Nørresø og Søndersø

Kom med dit forslag til, hvad den nye aktivitetsplads på Borgvold skal hedde!

Om parken

Slotsgartner T. Rothe har anlagt parken i 1864 i romantisk stil med musiktribune, kanal, broer og slyngede stier.

Parken rummer mange spændende planter, heriblandt en samling af stedsegrønne planter, hvor især de store rhododendron er farvestrålende under blomstring.

Blomstrende Rhododendron på Borgvold

Historien om Borgvold

I dag ligger det smukke og fredelige voldsted Borgvold, hvor der en gang har ligget en borg - den borg i Viborg ved Sct. Vilhadi Kirke, som efter Ribe årbog 1313 blev bygget af Erik Menved. På det gamle voldsted, hvor kong Erik Menveds fæstning lå i 1313, er rejst en mindesten af Thor Lange til minde om Erik Ejegod.

Borgens historie er ganske kort, og den er efter alt at dømme allerede blevet nedbrudt i 1320. Arkæologiske udgravninger i 1889-90 har påvist, at der findes historiske lag i volden, der vidner om opfyldning og fundament til et borganlæg.

Hvor dæmningen i dag Randersvej fører over Viborg-Søerne, blev de rejsende i middelalderen fragtet over søerne i pramme. Fra vestsiden af søen skete dette fra den lange tange, der strækker sig ud i vandet fra Borgvold.

I 1896 opførte af arkitekt Henrik Hagemann en musikpavillion, hvor der siden er blevet afholdt friluftsarrangementer i sommerperioden.

Området var tidligere delt mellem flere ejere. I 1907 blev hovedparten af arealerne overdraget byen i et gavebrev af brændevinsbrænder David Haubro og hans kone Christiane. Ægteparret stillede som betingelse, at stedet "som en af landets historiske steder altid skulle fredes og værnes som sådan, og må ingensinde afhændes fra byen eller bebygges og ej anvendes i andet øjemed end som lystanlæg".

På voldstedet står en mindesten for Erik Ejegod, rejst af Thor Lange 1915, der er udført af billedhugger C. Numelin fra Viborg.

I 1945 tilførte havearkitekt T. Erstadt Jørgensen en smuk staudehave til parken i forlængelse af forpladsen ved musiktribunen.

Skulpturen "Vandpigen" er udført af den tyske billedhugger Ludvig von Schwanthaler (1782-1848) og opstillet i anlægget i 1984 som en gave til kommunen fra højesteretsdommer Frants Thygesen og fru Gudrun Thygesen.

I 1989 er der i det sydvestlige hjørne af Borgvold anlagt Bibelhaven, der indeholder planter omtalt i Det Gamle og Det Nye Testamente. 

Den gamle historiske musiktribune af træ er siden blevet totalrenoveret efter en voldsom brand.

Den gamle musiktribune på Borgvold 

Sidst opdateret: 26.10.2019