Grønt område i Fuglekvarteret

Groent omraede i Fuglekvateret

Grønt område i Fuglekvarteret udvikles i samarbejde med brugerne

I Fuglekvarteret, mellem Indre Ringvej og Søndre Ringvej i Viborg, ligger et stort grønt område på ca. 8 ha - se rød markering på kortet.

Viborg Kommune er i samarbejde med de lokale brugere i gang med at udvikle området.

Den 7. marts 2019 blev der holdt et møde med en workshop. Alle beboere i lokalområdet var blevet indbudt til dialog, så ønsker og ideer til det grønne område kunne komme frem. Ca. 60 interesserede deltog i mødet.

På mødet kom der rigtig mange gode og spændende forslag frem til brugen af det grønne område.

Der blev på mødet nedsat en følgegruppe af interesserede borgere, som skal være med til at arbejde videre med de mange ideer.

Viborg Kommune håber med dette samarbejde at finde løsninger, der tilgodeser flest mulige brugere af det grønne område.

Siden vil løbende blive opdateret.

Sidst opdateret: 29.04.2019