Skove og naturarealer

Bredmose i Undallslund Plantage

Viborg Kommune ejer og driver i alt 1000 ha større og mindre skov- og naturarealer fordelt på 17 forskellige steder

Det største sammenhængende skovområde er plantagerne Undallslund, Skrikes og Neckelmanns, der ligger nordvest for Viborg. I Bruunshåb og ved Bjerringbro er der også større kommunale skovområder tæt på byerne.

Kendetegnende for de kommunale skovområder er en god tilgængelighed med afmærkede stier og rastepladser. Generelt er skovene varierede med både løv og nåletræer og der er lagt mere vægt på oplevelser og naturindhold end på skovproduktion.

Adgangsregler til skovene

Kommunens skove er åbne for alle, og man må færdes til fods og på cykel hele døgnet. Til fods må man færdes overalt også udenfor veje og stier, på cykel skal man holde sig til veje og stier.

Al motorkørsel er forbudt, bortset fra eldrevne kørestole og trehjulede knallerter til handicappede.

Hunde skal føres i snor, når man færdes i skov og på naturarealer, både offentlige og private. Det er både af hensyn til andre skovgæster og de vilde dyr. Se mere om færdsel med hunde og hundeskove her.

Bær, svampe, frugter, mos, lav og kogler må du samle til eget forbrug – i det omfang at det kan være i en bærepose.

Arrangementer med mere end 20 deltagere kræver en tilladelse fra Viborg Kommune. Se mere om adgangsregler til offentlig skov her (eksternt link til SVANA).

Anvendelse af metaldetektor

Det er ikke tilladt at bruge metaldetektor på kommunale arealer uden tilladelse fra Viborg Kommune. Se regler for brug af metaldetektor.

 

Sidst opdateret: 02.02.2018