Bak Royels Plantage

Bak Royels Plantage ligger nordøst for Ulbjerg

Skoven, der er på 53 ha, er delvist kommunalt ejet og delvist privat. Den er oprindeligt plantet på sandede indlandsklitter, og der er derfor flere hedepartier i skoven. De fleste af træerne er plantet efter en brand i skoven i 1976.  
Jagten i skoven er lejet ud efter udbud.

Adgang: Fra Løgstørvej og fra Ll. Torupvej, begge steder med informationstavle.

Faciliteter: Der er afmærket en vandrerute på ca. 2,5 km.

Historie: Se mere om området og skovens historie på tavlen her (6,2 MB).

Sidst opdateret: 02.02.2018