Skrikes Plantage

Skrikes Plantage ligger mellem Skivevej og Løgstørvej umiddelbart nordvest for Viborg og nord for Undallslund

Skrikes Plantage er 71 ha stor og består mest af nåletræsbevoksninger, men der er også åbne områder med skovenge og en lidt større sø/mose i nordenden af plantagen.

Faciliteter: I skoven er der 2 vandreruter på hhv. 3,7 og 1,5 km. Ved indgangene til skoven er der opstillet kortborde, og du kan læse mere om skoven i folderen

Toilet: Ved P-pladsen ved A26 / Skivevej.

Adgang: P-pladsen ved A26 / Skivevej eller P-plads i Neckelmanns Plantage ved Løgstørvej.

Historie: Skrikes Plantage blev plantet i perioden fra 1873-1894 af Julius Skrike. Kommunen overtog skoven i 1988.

Sidst opdateret: 02.02.2018