Undallslund

Undallslund ligger mellem Kirkebækvej og Skivevej NV for Viborg

Skoven er 222 ha stor og er meget varieret med blandet løv og nåleskov. I skoven er der større arealer med åbne skovenge, sø og mose.

Faciliteter: Der er flere afmærkede vandreruter i skoven med længde fra 2 til 5 km. Ved Bredemose midt i skoven er der en lille P-plads og et handicapegnet picnicområde med borde/bænke og grill. Ved Skivevej er der en indhegnet hundeskov, se mere om hundeskove her.

Ved indgangene til skoven er der opstillet kortborde, og du kan læse mere om skoven i folderen.

Toilet: Offentlig toilet ved rastepladsen ved A26 / Skivevej.

Adgang: P-plads ved Skivevej og ved Kirkebækvej 136, 8800 Viborg. Fra Kirkebækvej må man køre ind i skoven til mindre P-plads ved Bredemose. For cyklende er der adgang fra cykelstien mellem Viborg og Skive, der går under Vestre Ringvej.

Historie: Undallslund blev anlagt på åben hede i 1852 på foranledning af direktøren for Viborg Tugthus, Kaptajn Undall. Tugthusfangerne leverede arbejdskraft til tilplantningen af skoven.

Plante- og dyreliv: Skovdriften er certificeret, og skoven er kendetegnet ved en støt stigende biodiversitet - flere forskellige arter af planter og dyr. Læs et eksempel her i en god artikel fra Viborg Stifts Folkeblad (eksternt link - kræver abonnement).

Sidst opdateret: 02.02.2018