Udleje af jagten i 2 kommunalt ejede skove

Springende hjort

Jagten i Bak Royel Plantage og Fastruplund Skov udbydes til leje.

Bak Royel Plantage, øst for Ulbjerg

Bak Royel Plantage ligger i forbindelse med C.E.Flensborg Plantage ved Ulbjerg. Plantagen er på 50 hektar og består fortrinsvis af nåletræ, der gennemskæres af brede lyngklædte spor i et lettere kuperet terræn. I plantagen ligger Vesthimmerlands Skydecenter og en neddækket losseplads. Skydebanearealerne indgår ikke i det udbudte. I plantagen forekommer der strejfvist kronvildt, og der er en fast bestand af råvildt.

Kontraktperioden for leje af jagten går fra den 15. maj 2019 til den 31. januar 2024.

Fastruplund Skov, nord for Tjele Langsø

Fastruplund Skov ligger nord for Tjele Langsø i den østlige ende af Tjele Gods skovkompleks. Skoven er på 57 hektar og består primært af løvtræ, både en del gammel bøg men også unge bevoksninger fra 2005. Skoven ligger i et meget kuperet terræn. Der er en god bestand af råvildt i skoven. 

Kontraktperioden går fra den 1. oktober 2019 til den 15. juli 2024.

Jagtlejekontrakter

Udbudsmaterialet udgøres af selve jagtlejekontrakterne, hvori man kan læse hvilke betingelser, der er for jagtudøvelsen i de 2 plantager. Kortbilag, der viser plantagernes beliggenhed og udstrækning, ses bagerst i jagtlejekontrakterne.

Frist for indsendelse af bud på jagtleje

Bud på jagtlejen skal afgives skriftligt på de vedhæftede tilbudsblanketter.
Bud skal være Viborg Kommune, Teknik & Miljø, Natur og Vand, Prinsens Alle 5, 8800 Viborg i hænde senest 

torsdag den 2. maj 2019 kl. 10.00.

Tilbud, der modtages efter dette tidspunkt, vil ikke blive taget i betragtning. De indkomne tilbud åbnes kl. 11.00 samme dag.

Kuverten skal være tydeligt mærket med "Må kun åbnes af Natur og Vand" samt ”Tilbud på jagtleje Bak Royel Plantage” eller ”Tilbud på jagtleje Fastruplund Skov”. Teksterne bedes markeret med farvet overstregning.

Viborg Kommune antager tilbuddet med den højeste tilbudte pris men forbeholder sig retten til at forkaste alle tilbud.

Alle tilbudsgivere vil få et skriftligt svar om resultatet, når lejekontrakten er underskrevet af begge parter.

Sidst opdateret: 11.04.2019