Idékonkurrence om bygninger på sØnæs

sønæs med bygninger i baggrunden

Viborg Kommune har afholdt en idékonkurrence om den fremtidige anvendelse og drift af bygningerne på sØnæs

Der er indkommet to forslag fra hhv. Bach Gruppen og Kilde Consult om etablering af nye bygninger på sØnæs.

Byrådet har besluttet, "at der indledes dialog med Bach Gruppen med henblik på at skitsere et projektforslag, hvor arkitekturen indpasses den øvrige formgivning i området, og hvor bygningen ikke alene bliver et beboerhus, men et hus der kan anvendes af flere, herunder i dialog med parterne at undersøge mulighederne for at medtage de aktiviteter, der indgår i forslaget fra Kilde Consult."

På baggrund af Byrådets beslutning skal der udarbejdes et udbud for salg af de gamle bygninger.

I foråret 2018 skal projektforslaget præciseres af de vindende parter, og Viborg Kommune skal udarbejde udkast til nyt plangrundlag for området.

Yderligere oplysninger

Har du spørgsmål til materialet eller til idékonkurrencen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Viborg Kommune v/Lotte Kunstmann, tlf. 8787 5103, e-mail lku@viborg.dk

Se beslutning og video (sag nr. 5) fra den politiske drøftelse i forbindelse med godkendelsen af konkurrenceoplægget i Byrådet den 20. september 2017.

Se beslutning og video (sag nr. 6) fra den politiske drøftelse om afgørelsen af idékonkurrencen på mødet i Byrådet den 20. december 2017. Se også de to indkomne projektforslag på sagen (bilag).

Sidst opdateret: 21.12.2017