KTCs innovationspris 2015

3 projekter er nomineret som kandidater til prisen

KTC giver innovationsprisen til et projekt, der har skabt en ny og innovativ løsning i byen eller på landet, ved kysten eller i naturen. Det skal være løsninger, som har bidraget til nye måder at løse opgaven på, og som andre kommuner kan lære af.

Årets tema er klimatilpasning:

"- I år sætter vi fokus på de store klimaudfordringer, som alle kommuner står over for. De nye udfordringer rækker lige fra planlægningsarbejdet over temaplanerne - klimaplaner, spildevandsplaner og vandplaner – til lokalplaner og realisering af de konkrete projekter, der skal tage højde for klimaændringernes konsekvenser nu og i fremtiden. Opgaven kræver nye rammer, beslutningsgange og finansieringsmodeller, hvis der skal sikres effektive og rationelle modeller for den store klimaomstilling, understreger KTCs formand, Søren Gais Kjeldsen".

I alt 3 projekter er blevet udvalgt som nominerede kandidater. Se beskrivelsen af sØnæs-projektet - "Fra problemområde til rekreativ bypark, Viborg Kommune".

Innovationsprisen uddeles til det projekt, der har fået flest stemmer blandt medlemmerne af KTC. Uddelingen sker i forbindelse med KTCs årsmøde den 22. oktober 2015.

Læs mere om prisen og de indstillede projekter.

 

KTC er en organisation af topchefer i den kommunaltekniske sektor i Danmark herunder topchefer i fælleskommunale selskaber. KTC er talerør og udviklingsforum for denne sektor.

Sidst opdateret: 23.10.2015