Den gule sti ved Skals

Fotos og tavler fra Himmerlandsstien - den gule sti ved Skals

Starten på den gule sti ved Skals
Starten på den gule sti ved opholdsarealet ved Multihuset i Skals

Den gule sti Skals
Tavlen ved starten på den gule sti ved Multihuset i Skals

Tavlen ved den gule sti ved Skals
Tavlen ved starten af den gule sti i Skals - pdf af tavlen (2,1 MB)

Den gule sti Skals
Stiforløbet ved Kildedalen ved den gule sti ved Skals - den nye tavle ved rastepladsen (2,6 MB)

Planteliste for Kildedalen ved Skals sommer 2012:

 • Agersnerle
 • Bjørneklo
 • Blodrød Storkenæb
 • Blæresmælde
 • Blød Storkenæb
 • Blåhat
 • Dunhammer
 • Engnellikerod
 • Fladstjerne
 • Gul kløver
 • Horsetidsel
 • Hvid Okseøje
 • Hvidkløver
 • Høgeurt
 • Kartebolle
 • Katost
 • Knopurt
 • Kællingetand
 • Kærtidsel
 • Lysesiv
 • Lådden Dueurt
 • Mjødurt
 • Mælkebøtte
 • Ranunkel
 • Rødkløver
 • Skovpadderok
 • Skræppe
 • Tusindfryd
 • Vejbred
 • Vild Gulerod
 • Agersnerle
Sidst opdateret: 01.05.2014