Høgild ved Karup Å

Udsigt over Karup Å's fantastiske slyngninger

Naturpleje og flot natursti langs Karup Å

En henvendelse fra ejeren af Høgild Møllegård i 2008 resulterede i et stort projekt om naturpleje og naturformidling på en 1 km lang strækning langs Karup Å. Med projektet bevares og fremvises et af de mest karakteristiske kulturlandskaber i Viborg Kommune, nemlig Alheden ved Karup Å.

Det kræver en stor indsats at holde træerne væk fra de smukke skrænter og engarealer langs med åen, og det fik ejeren til at søge hjælp hos kommunen. Sammen ryddede ejeren og kommunen i vinteren 2008-09 træer og satte hegn om hede- og mosearealerne langs med Karup Å syd for Høgild Bro. Nu hjælper en lille flok kvæg med at holde arealerne åbne.

Skotsk Højlandskvæg græsser i lyngen

Foruden at holde træerne væk kan dyrene nemlig noget, som vi mennesker ikke kan: De skaber dynamik i landskabet, fordi nye frø spirer i kokasser og i køernes "fodspor", de holder græsset lavt, så mange arter får en chance for at få en plads i solen, og de gør det alt sammen uden at ose, larme og lave dybe spor i jorden.

Sammen med ejeren har Viborg Kommune etableret en natursti, hvorfra man har en fantastisk udsigt over en af de smukkeste strækninger af Karup Å.

Udsigt over Karup Å's fantastiske slyngninger

Stien går igennem indhegningerne, men vær ikke bange for dyrene - de er meget rolige og passer sig selv. Hunde skal føres i snor af hensyn til dyrene.

På turen passerer man gamle, krogede egebevoksninger på toppen af åens høje brinker og krydser nogle velbevarede middelalderagre.

Flere steder ved åen kan man se rester af gamle engvandingskanaler, som har været brugt til overrisling af hø-enge langs med åen.

På Åhusevej er der etableret en P-plads og opsat en informationstavle som udgangspunkt for vandreturen.

Tjærenellike på skrænten ned til Karup Å 

Herover og nedenfor ses til venstre Tjærenellike, som trives på de varme eroderede skrænter, og til højre Engelsk Visse, som trives på de græssede og udpinte middelalderagre.

Myre på Tjærenellike Hedeplanten Engelsk Visse

Sidst opdateret: 13.01.2015