Kjællinghøl-broen ved Gudenåen

Kjællinghøl-broen styrtede sammen 7. decemeber 2019
Kjællinghøl-broen styrtede sammen 7. december 2019

Kjællinghøl-broen er trukket på land, og nu er det igen tilladt at sejle under og omkring broen

Opdateret den 16. december 2019:

Kjællinghøl-broen er trukket på land, og nu det igen tilladt at sejle under og omkring broen, da forbuddet mod sejlads på Gudenåen mellem Østre omfartsvej i Bjerringbro til Ulstrup Bro i Ulstrup er ophævet.

Historik

 • 2011: Broen blev etableret som et resultat af bl.a. et grønt partnerskabsprojekt.
 • 2016: En af de langsgående bærende vanger i broens underdel knækkede. Broen blev midlertidigt afspærret, indtil skaden var blevet repareret. Siden har kommunen holdt særligt øje med broens tilstand.
 • Efteråret 2018: Et rådgivende ingeniørfirma gennemførte en undersøgelse af broen. Undersøgelsen viste, at de bærende konstruktioner var så angrebet af råd, at den risikerede at styrte sammen.
 • 19. december 2018: På grund af risikoen for sammenstyrtning lukkede Viborg Kommune broen for al færdsel på broen og lukkede desuden for sejlads under broen.
 • April 2019: Forbuddet mod sejlads under broen blev ophævet, efter at der blev fjernet en del af broens dæk for at lette egenvægten. Selve broen var fortsat spærret for færdsel. Kommunen bestilte en mere udførlig og uvildig faglig gennemgang fra en teknisk sagkyndig.
 • Foråret 2019: Den teknisk sagkyndige afleverede sin skønserklæring til kommunen. Den viste, at fejl og skader på broen havde nedsat dens styrke og bæreevne i en grad, der medførte risiko for, at den kunne styrte sammen.
 • 31. oktober 2019: Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg behandlede sagen.  
 • Natten til lørdag den 7. december 2019: Broen styrtede sammen.
 • 9. december 2019: Sejladsforbud, mens broen blev fjernet.
 • 16. december 2019: Broen er trukket på land, og sejladsforbud er ophævet.
 • Som følge af skønsrapportens konklusioner vil kommunen rejse sag om ansvaret for den dårlige konstruktion.

Du kan finde uddybende oplysninger i den Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalgs dagsorden den 31. oktober 2019.

Yderligere oplysninger:
Rolf Christiansen, Natur og Vand, Viborg Kommune, tlf. 87 87 55 55, mail: roc@viborg.dk.

Sidst opdateret: 17.12.2019