Kjællinghøl-turen og Kjællinghøl-broen ved Gudenåen

Kjællinghølbroen over Gudenåen

Kjællinghøl-broen er fortsat spærret for færdsel på broen, men åbnes for sejlads under broen til påske.
Ekstern rapport konkluderer, at broen ikke tåler stor belastning. Viborg Kommune arbejder på en nærmere afklaring af broens fremtid.

Viborg Kommune har netop modtaget en syns- og skønsmands rapport om Kjællinghøl-broens tilstand.

Den viser, at fejl og skader på broen nedsætter broens styrke og bæreevne i en grad, der medfører risiko for, at broen kan styrte sammen, hvis den bliver udsat for stor belastning.

Det betyder dermed, at broen fortsat vil være lukket for færdsel for gående.

Til gengæld vurderer Viborg Kommune, at der ikke er risiko for akut sammenstyrtning af den afspærrede bro og ophæver derfor forbuddet mod sejlads under broen.

 

Mulighed for sejlads under broen til påske

På baggrund af rapportens konklusioner har Viborg Kommune besluttet, at:

  • Broen fortsat skal være afspærret for gående færdsel på grund af risiko for sammenstyrtning ved stor belastning
  • En stor del af gangbrædderne fjernes fra broen. Det sikrer dels en effektiv afspærring for gående, dels fjerner det en del af den belastning, der udgøres af broens egen vægt. 

Arbejdet med at fjerne gangbrædder går i gang inden påske, så der bliver mulighed for at sejle under Kjællinghøl-broen i helligdagene.

 

Broens fremtid

Syns- og skønsrapporten og Viborg Kommunes tidligere undersøgelser stiller spørgsmål ved mulighederne for at reparere Kjællinghøl-broen. Kommunen arbejder derfor nu på at få en nærmere afklaring af Kjællinghøl-broens fremtid.

 

Baggrund for afspærringen

Viborg Kommune spærrede adgangen til Kjællinghøl-broen den 19. december 2018, fordi en undersøgelse viste, at de bærende konstruktioner var angrebet af råd.

Viborg Kommune bestilte en syns- og skønsrapport fra en ekstern, teknisk sagkyndig, som i februar 2018 gennemførte en vurdering af broens tilstand.

 

Yderligere oplysninger:

Jørgen Jørgensen, chef for Natur og Vand, Viborg Kommune, tlf. 87 87 55 69, mail: jojo@viborg.dk


---------------------------------------------------------------------------

Viborg Kommune har sammen med lokale grupper lavet et stisystem med en træbro over Gudenåen øst for Bjerringbro.

Kjællinghøl-broen

Kjællinghøl-broen er Danmarks største bro i rundtømmer over Danmarks længste vandløb Gudenåen. Broen er etableret i 2011 som et resultat af bl.a. et grønt partnerskabsprojekt. Mange eksterne og lokale bidragydere har sikret, at du kan komme over Gudenåen her.
Broen, der har et frit spænd på 35 meter, er udført af certificeret træ fra bæredygtigt skovbrug.
Ved broen er der opsat en tavle om broens tilblivelse, herunder hvem der har givet tilskud til broen.
Her har du en printklar udgave af tavlen (pdf - 2,0 MB).

Kjællinghøl-turen

Kjællinghøl-turen er en rekreativ rundtur mellem Bjerringbro og Kjællinghøl.
Du kan tage turen til fods (5,7 km) eller på cykel (6,3 km).
Du kan også forlænge gåturen til Kjællinghøl Voldsted længere mod øst (3,9 km).
Flere P-pladser langs turen gør det muligt at opdele den i mindre bidder.
Der er opsat informationstavler med kort og fortællinger om turen.
Her har du en printklar udgave af tavlen ved turens start i Bjerringbro (pdf - 1,0 MB).

Fotos, artikler og videoer om broen og turen:

Finansieringen

Andre links om Kjællinghøl-området:

Sidst opdateret: 11.04.2019