Kjællinghøl-broen ved Gudenåen

Kjællinghøl-broen styrtede sammen 7. decemeber 2019
Kjællinghøl-broen styrtede sammen 7. december 2019

Ny Kjællinghøl-bro er på vej

I december 2020 erstatter Viborg Kommune den gamle Kjællinghøl-bro med en ny stålbro.

Den nye stålbro er ved at blive lavet i Polen. Se visualiseringer af den nye bro i boksen.

Historik for den gamle Kjællinghøl-bro

Den gamle Kjællinghøl-bro styrtede sammen 7. december 2019 pga. råd. Læs mere om historikken herunder.

  • 14. juni 2012: Kjællinghøl-broen og Kjællinghøl-turen blev indviet. Broen blev etableret bl.a. som resultat af et grønt partnerskabsprojekt.
  • 2016: En af de langsgående bærende vanger i broens underdel knækkede.
  • Efteråret 2018: Undersøgelse viste, at de bærende konstruktioner var så angrebet af råd, at den risikerede at styrte sammen.
  • 19. december 2018: På grund af risikoen for sammenstyrtning lukkede Viborg Kommune broen for al færdsel på broen og lukkede desuden for sejlads under broen.
  • April 2019: Forbuddet mod sejlads under broen blev ophævet, efter at der blev fjernet en del af broens dæk for at lette egenvægten.
  • Foråret 2019: Skønserklæring viste, at fejl og skader på broen havde nedsat dens styrke og bæreevne i en grad, der medførte risiko for, at den kunne styrte sammen.
  • Natten til lørdag den 7. december 2019: Broen styrtede sammen.
  • 16. december 2019: Broen blev trukket på land.
  • Som følge af skønsrapportens konklusioner vil kommunen rejse sag om ansvaret for den dårlige konstruktion.

Du kan finde uddybende oplysninger i Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalgs dagsorden den 31. oktober 2019.

Yderligere oplysninger:
Rolf Christiansen, Natur og Vand, Viborg Kommune, tlf. 87 87 55 55, mail: roc@viborg.dk.

Sidst opdateret: 08.10.2020