Kjællinghøl-broen er atter åben

Kjællinghølbroen er knækket

Efter brud på bærende konstruktion på broen er skaden nu udbedret, så broen igen er åbnet for færdsel

Viborg Kommune så sig nødsaget til at lukke Kjællinghølbroen den 15. september i år som følge af en alvorlig skade på en af de primære bærende træstammer på broen. Lukningen var nødvendig, fordi der var usikkerhed, om broen var i stand til at bære færdslen.

Der er nu foretaget en reparation af bruddet, så det vurderes, at broen atter kan bære, hvilket kommunens rådgiver bekræfter.

På den baggrund har kommunen besluttet at genåbne broen for den almindelige trafik, så Bjerringbros borgere og øvrige gæster igen kan benytte broen.

Kommunen vil efterfølgende få hele konstruktionen gået igennem for at undersøge, om der kan være flere steder, der skal gås efter for at forebygge nye skader.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til biolog Rolf Christiansen, roc@viborg.dk tlf. 87 87 55 55.

Sidst opdateret: 30.11.2016