Kjællinghøl-broen er fortsat spærret

Kjællinghølbroen er knækket

Viborg Kommune vil af sikkerhedshensyn fortsat ikke åbne Kjællinghøl-broen over Gudenåen for færdsel efter de skader, som opstod på brokonstruktionen i september

Broen er blevet understøttet og sikret mod nedstyrtning, men Viborg Kommune vil ikke åbne for adgang og færdsel på broen, før vi har fået fuld sikkerhed for, at færdslen ikke udgør en risiko.

Vi havde håbet på, at broen kunne være åbnet for færdsel i uge 39, men lige nu er det usikkert, hvornår broen kan åbnes.

Der er sat skilte op på begge sider af broen og ved nærliggende P-pladser ved Stærkærvej syd for broen samt ved rensningsanlægget nordvest for broen.

Vi henstiller fortsat til, at folk respekterer afspærringen og ikke bevæger sig på eller rører ved Kjællinghøl-broen eller den opsatte understøtning.

Broen er spærretSkilt ved P-plads

Skaden

Kommunens Park & Vej-Service tilså onsdag den 15. september 2016 broen efter henvendelse fra en borger. Her vurderede de, at broen var så alvorligt beskadiget, at de ikke turde andet end at afspærre broen.

Knækket set nedefra
Knækket set nedefra

Kjællinghølbroen er knækket - set fra broen
Knækket set fra broen

Skaden er et knæk på en af de 2 primær-bærende træstammer på broen. Skaden er sket, hvor en stolpe fra afstivnings-overbygningen går ned i den bærende træstamme. Skaden bevirker, at broen er sunket lidt, hvor stammen er knækket.

Det har vist sig, at skaden skyldes råd i konstruktionen. Omfanget er forsat under afklaring.

Hvad skal der nu ske?

Kommunen er i løbende kontakt med bygherrerådgiveren og entreprenøren, der var på projektet i forbindelse med etableringen af Kjællinghøl-broen.

Skadens omfang skal fastslås, så der kan blive truffet beslutning om, hvordan skaderne kan udbedres, og hvordan broen kan sikres på langt sigt.

Der er tale om en meget alvorlig skade, og det kan derfor ikke siges, hvornår broen igen kan være farbar.

Kjællinghøl-broen er kun 5 år gammel.

Kontaktperson: Biolog Rolf Christiansen, roc@viborg.dk tlf. 87 87 55 55.

Læs om broens forhistorie og oplevelsesmulighederne før skaden her.

Sidst opdateret: 30.11.2016