Finansiering

Kjællinghøl-broen og tilslutningsstier er finansieret af:

• Nordea Fonden,

• Naturstyrelsen (Grønne partnerskaber),

• LAG Favrskov og LAG Viborg med midler fra EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri,

• Bjerringbro Atletik & Motion,

• Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening,

• Bjerringbro Borger- og Erhvervsforening,

• Favrskov Kommune og Viborg Kommune, Teknik & Miljø.

Skiltningen for Kjællinghøl-ruten er finansieret af:

• Friluftsrådet.

Sidst opdateret: 18.07.2018