Vådområdeprojektet Nørremølle Enge

Oversigtskort

Her er flere fakta om vådområdeprojektet Nørremølle Enge (VMPIII)

Projektet er gennemført i 2011-12. Vådområdeprojektet er gennemført primært for at reducere udledningen af næringsstoffer til Nørresø.

Hovedindhold i projektet fremgår af bilag 10_1 og 10_4 samt af "Projektrapport Nørremølle Enge" side 26 og fremefter:

  • Afløb fra 3 regnvandsbassiner (overfladevand fra byområder) samt et drænudløb fra nordøst ledes ind i engområdet i korte sivegrøfter.
  • Der er etableret lave brede minidiger, så der opstår laguner, hvorfra vandet siver mod afløbet.
  • Drængrøfter i området er udjævnet. Afløbet fra Nørremølle Enge til Nørresø er bevaret uændret. Generelt er vandstanden i området steget ca. 10 cm.
  • Der er etableret trampesti ind i området samt en kort boardwalk, så der er offentlig adgang til området.
    Hele projektområdet er indhegnet, og der er truffet aftale om afgræsning af området.

Ved gennemførelse af projektet er det beregnet, at tilførslen af fosfor til Nørresø reduceres med 92 kg/år, og at  at der tilbageholdes kvælstof svarende til 218 kg N/ha projektområde/år.

Hele projektarealet ejes af Viborg Kommune.

Projektet støttes økonomisk af FødevareErhverv - se logoer nederst.

Projektrapport Nørremølle Enge (pdf)

Bilag10 1 Detailplan

Bilag10_4 minidiger og stianlæg

For yderligere oplysninger kontakt Keld Schrøder-Thomsen, e-mail kes@viborg.dk.

Logo Landdistrikter

Sidst opdateret: 27.11.2015