Skals Å og Kølsen Enge

Gangbroen i Skals Enge
Foto fra gangbroen ved Skals Å og Kølsen Enge

Miljøstyrelsen har bevilget et tilsagn på 1 mio. kr. til projektet ”Grønt partnerskab ved Skals Å og Kølsen Enge”.

Miljøstyrelsen har udsendt en pressemeddelelse om 13 friluftsprojekter, hvor projektet ”Grønt partnerskab ved Skals Å og Kølsen Enge” er fremhævet som et af to projekter. Projektet har fået tilsagn om ca. 1 mio. kr.

Projektet er et lokalt partnerskabsprojekt, og der foreligger en projektbeskrivelse med et samlet budget på 2,44 mio. kr. - se det her.

Projektet går ud på at etablere en del faciliteter for publikum rundt om statens vådområdeprojekt fra 2016, herunder P-plads, madpakkehus, isætningssted, lystfiskerplatform, vandre- og cykelstier, udsigtstårn og udsigtspunkt med borde/bænke.

Den lokale projektgruppe består af følgende:

 • Leif Gade, Skals Borgerforening/Fjordklyngen.
 • Claus Hansen, Skals Borgerforening.
 • Jens Peter Rind, Kølsen Borgerforening.
 • Henrik Sørensen, Løgstrup Borgerforening.
 • Svend Madsen, lodsejer.
 • Hans Peter Harpøth, Friluftsrådet.
 • Poul Nold Jensen, Friluftsrådet.
 • Leif Nielsen, Danmarks Naturfredningsforening.
 • Stinne Aastrup, Dansk Ornitologisk Forening.
 • Finn Karlsson, Danmarks Sportsfiskerforbund.
 • Jørgen Buch, Danmarks Sportsfiskerforbund.
 • Bendt Nielsen, Bendt Nielsens Tegnestue (konsulent).
 • Jann Ribergaard, biolog/naturformidler, Viborg Kommune, Teknik & Miljø (referent).

Viborg Kommunes Klima-og miljøudvalg har på mødet den 27. februar 2019 godkendt, at 200.000 kr. fra en pulje til mindre anlægsbehov kan bruges til projektet i 2020. Der er derudover indhentet et tilsagn på 200.000 kr. fra Friluftsrådets Udlodningsmidler til Friluftsliv. 

Der mangler således fortsat en del midler, inden partnerskabet har indsamlet det fulde beløb. Relevante fonde vil blive ansøgt om de resterende beløb i 2020. Miljøstyrelsens, Friluftsrådets og Kommunens tilsagn vil være gode løftestænger for flere tilsagn.

Sidst opdateret: 24.06.2020